Transit İşlemleri

Transit Aktarma İşlemleri:

 • İthal vesaiklerinin teslim alınmasından sonra varsa konşimento cirolarını yaptırmak
 • Ordinoyu teslim almak
 • Gümrük giriş beyannamesini tanzim etmeden önce eşya hakkında tereddüt varsa veya talep varsa küşad etmek
 • Eksiklik,hasar veya yanlışlık varsa tutanaklarını yapmak, bilgi verilmesi gereken yerleri bilgilendirmek
 • Tahakkuklarını yaparak teminat veya parasını yatırmak, itirazlarını yapmak
 • Şirketin istediği yere taşınmasını yapmak ve yetkililere teslim etmek
 • Eşyanın zamanında yurda gelmesini sağlamak, gerekli olduğu durumlarda nakliyecilerle temas irtibat kurmak
 • Transit ve fiktif antrepo işlemlerini yapmak
 • Aktarma beyannamesi ve üst yazılarının en kısa sürede Antrepo veya Serbest Bölge Md.”ne teslim etmek
 • Serbest Bölge İşlem Formu ve Ön Statü Belgelerinin düzenlenerek, giriş ve çıkış onay işlemlerinin yapılması
 • Aktarma işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanması için gerekli olan ve yukarıda belirtilmeyen diğer işlemleri yapmak
Bosphorus Gümrük Müşavirliği