Hariçte İşleme İşlemleri

Hariçte İşleme Nedir ?

Serbest dolaşımdaki eşyanın hariçte işleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihracı ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin ithal vergilerinden tam veya kısmi muafiyet suretiyle yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.

Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlığı olarak tüm Hariçte İşleme işlemlerinizde Hızlı ve uygun hizmet vermekteyiz.

Saygılarımızla

Bosphorus Gümrük Müşavirliği