Mart 2021 Ayında Eklenen Konular

İhracat İşlemleri

Eşyanın yetkili acente ya da ambara teslimi Faturanın düzenlenmesi ATR, EUR1; Menşe Şahadetnamesi vb. belgelerin takibi Ticaret Odası tasdiklerinin alınması İhracatçı Birlikleri tasdiki alınması Gümrük çıkış beyannamesi yazımı ve işlemlerin takibi Beyanname kapamalarının firmaya teslimi Geçici çıkış ya da geçici girişlerde sürelerin takibi Dahilde işleme izin belgesine tâbi işlemlerin takibi; Belg...

İthalat işlemleri

Ordinonun tarafımızca temini İthalat Mevzuat ve tarifelendirme Taslak İthalat beyannamesi ve vergi oranlarının hazırlanması Detaylı vergi ve masraf tablosunun elektronik ortamda tarafınıza bildirilmesi- İthalat beyannamesinin elektronik ortamda ve direkt gümrük bağlantısı kullanılarak hızlı şekilde tescili Gerekli sigorta poliçelerinin tarafımı  zca düzenlenmesi- Tüm ithalat masraflarının ve gümrü...

Danışmanlık Hizmeti

Bir Gümrük müşavirliği şirketinden daha fazlası…. İthalat Mevzuatı Desteği – Yurtdışından getirilen veya getirilmesi düşünülen ürüne ait gümrük tarife numarasının tespit edilmesi. – Buna bağlı olarak vergi oranlarının hesaplanması. – ithalat mevzuatı kapsamında yapılacak işlem sırası ve bu mevzuat hakkında detaylı bilgilendirme. – Ayrıca, ithalat mevzuatı kapsamında g...

Bosphorus Gümrük Müşavirliği