Şubat 2021 Ayında Eklenen Konular

Zati Eşya İşlemleri

Hızlı, Hesaplı, Güvenilir… Zati eşya giriş gümrük işlemleri için güncel mevzuata hakim işinin bilincinde bir ekip gerekmektedir aksi taktirde gümrük  kişilere her zaman engel olarak karşısına çıkacaktır. Bunun bilincinde olan Gümrük Müşavirliği  ve Danışmanlığı olarak  Yetki belgesine sahip bu işi yıllardır yapan uzman kadrosu ile zati eşyalarınızın giriş çıkış işlemlerini, diplomatik ev eşy...

Yatırım Teşvik

Tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle, katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslar arası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesidir. Hazine Müsteşarlığı tarafından Yatırım Teşvik Belgesi verilmesi, yatırımı yapan şirkete birçok hususlarda avantajlar sağlar. Yatırım Teşvik B...

Vedop Takibi

Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlığı müşterilerinin yapmış oldukları ihracatlarının kapama nüshalarını zamanında ulaştırır,takibinide eş zamanlı olarak yapar.   TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sitesindenden Beyanname Sorgulama işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıdan giriş yaptıkdan sonra Beyanname Numaranızı giriniz ve Sorgula butonuna basınız. Örnek:”343100EX000500″ gibi ...

Transit İşlemleri

Transit Aktarma İşlemleri: İthal vesaiklerinin teslim alınmasından sonra varsa konşimento cirolarını yaptırmak Ordinoyu teslim almak Gümrük giriş beyannamesini tanzim etmeden önce eşya hakkında tereddüt varsa veya talep varsa küşad etmek Eksiklik,hasar veya yanlışlık varsa tutanaklarını yapmak, bilgi verilmesi gereken yerleri bilgilendirmek Tahakkuklarını yaparak teminat veya parasını yatırmak, it...

Tarife (G.T.İ.P.) Tespiti

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) tespiti ve maliyet çalışması yapılması suretiyle GV, KDV, ÖTV, Damping, Gözetim vb. maliyetlerin önceden bildiririz. Eşyanın G.T.İ.P. tespiti yapıldıktan sonra gümrük ve dış ticaret mevzuatı gereği yurt dışından temin edilmesi gereken evraklar müşteriye yazılı kayıt ortamında iletiriz. Gelecek eşyayla ilgili yurt dışından fatura ve diğer evrakları mail ort...

Hariçte İşleme İşlemleri

Hariçte İşleme Nedir ? Serbest dolaşımdaki eşyanın hariçte işleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihracı ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin ithal vergilerinden tam veya kısmi muafiyet suretiyle yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir. Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlığı olarak tüm Hariçte İşleme işlemlerini...

Geçici Kabul İşlemleri

  Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlığı olarak Geçici ithalat ve Geçici İhracat işlemlleriniz için; Proforma fatura aslı ve iki nüsha tercümesi, İhtiyaç duyulursa eşyanın teknik özelliklerini gösterir katalog ve/veya teknik dokümanlar, Eşyanın gönderilme amacı ve süresini, bedelli veya bedelsiz olup olmadığı ile sair hususları kapsayan gönderici firma ile alıcı firma arasında imzalanmış bir anla...

Fuar Gümrüklemesi

Yurt dışında ve ülkemizde düzenlenen fuarlarda kişilere ve kurumlara yönelik sunulan bir hizmettir. Fuar malzemeleri ve stantları eşyalarını özenle gümrüklemesini yapar. Fuar bitiminde tekrar aynı özenle işlemlerini takip eder. Fuar teşviği konusunda bilgi sahibi müşavirleri sayesinde Hızlı ve Uygun bir şekilde işlemleri tamamlar.

Dahilde İşleme

Dahilde İşleme Nedir? Devletin imalatçı ve ihracatçıya sunduğu en etkili ihracat desteğidir. İthalatta %26’ ya varan istisnalarla ihracatta rekabet için her imalatçı ve ihracatçı alabilir. İthal edeceğiniz hammaddelerde Gümrük Vergisi, KKDF Fonu, KDV, VRHİ, yerli alacağınız hammaddelerde KDV oranı kadar vergi İstisnalarından yararlanmak için Dahilde İşleme İzin Belgesi almayı ihmal etmeyiniz. Belg...

Antrepodan Devir İşlemleri

Gümrük antrepolarında depolanan eşya satış suretiyle başkasına da devredilebilir. Bunun için devreden ve devralan tarafından ilgili gümrük idaresine ayrı ayrı dilekçe, taraflar arası devir sözleşmesi ve eşyaya ait gümrük vergileri ile para cezalarının devralan tarafından üstlenileceğine dair taahhütnamenin verilmesi gerekir.

Bosphorus Gümrük Müşavirliği